Struktur

 SUSUNAN PERSONALIA MTs NU 03 AL HIDAYAH
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
 
A. PIMPINAN SEKOLAH    
  1 Kepala Madrasah :  Sukhamdan, S.Pd
  2 Wakil Kepala Urusan Kurikulum :  Ahmad Qomaruddin, S.Pd.I
  3 Wakil Kepala Urusan Kesiswaan :  Maskur, A.Ma
  4 Wakil Kepala Urusan Sarana Prasarana :  Abu Jamsari, S.Pd.I
  5 Wakil Kepala Urusan Humas :  Khariroh, S.Pd
B PEMBINA DAN KOORDINATOR BIDANG :  
  1 Koordinator BP :  Sukhamdan, S.Pd
  2 Pembina OSIS :  Eko Kurniawan, S.Pd
      :  Ahmad Mujib, S.Pd.I
  3 Ka. Gudep :  Indah Setyorini, S.Pd
  4 Pembina Kesenian :  Maskon
  5 Pembina Olah Raga :  Supriyono, S.Pd
  6 Pembina Perpustakaan :  Khariroh, S.Pd
  7 Koordinator Piket :  Nur Fatoni, SH
C WALI KELAS   
  1 Wali Kelas VII A :  Muwahidatun N, S.Pd.I
  2 Wali Kelas VII B :  Siti Roudhotun Nasikhah, S.Ag
  3 Wali Kelas VII C :  Eko Kurniawan, S.Pd
  4 Wali Kelas VIII A :  Indah Setyorini, S.Pd
  5 Wali Kelas VIII B :  Hera Tri Astuti K, S.Pd
  6 Wali Kelas IX A :  Hanifah, S.Ag
  7 Wali Kelas IX B :  Khoriroh, S.Pd
  8 Wali Kelas IX C :  Aizatul Mukhtalifah, S.Pd.I
D GURU - GURU BIDANG STUDY  
  No Nama Guru Bidang Study
  1 Sukhamdan, S.Pd :  IPS terpadu
  2 K. H. Chumaedi :  Bhs Arab
  3 Supriyono, S.Pd :  Penjaskes
  4 Abu Jamsari, S.Pd.I :  Ke - NU an
  5 Maskon :  Kertangkes   
  6 Khanifah, S.Ag :  IPS  terpadu       
  7 Khariroh, S.Pd :  Bhs. Indonesia
  8 Siti Roudhotun Nasikhah, S.Ag :  Bhs. Daerah, PKN, Al-Qur'an Hadits, SKI 
  9 Eko Kurniawan, S.Pd :  Penjaskes, PKn     
  10 Ahmad Qomaruddin, S.Pd.I :  Matematika
  11 Indah Setyorini, S.Pd :  Bhs Inggris, Bhs Indonesia
  12 Drs. Maskan HS :  Al Qur'an  Hadist  
  13 Hera Tri AstutiK, S.Pd :  IPA terapadu
  14 Aizatul Muchtalifah, S.Pd.I :  Bhs Inggris, Aqidah Akhlaq
  15 Maskur, A.Ma :  TIK
  16 Muwahidatun Nahriyah, S..Pd.I :  Matematika, SKI
  17 Ky. Munasin, S.Pd.I :  Fiqih
  18 Ahmad Mujib, S.Pd.I :  Fiqih, Bhs. Arab, Ta'limul Muta'alim
  19 Nur Fatoni, SH :  BK
E KARYAWAN :  
  1 Umsidah :  Bendahara Madrasah
  2 Sri Artatik :  Staf Bendahara
  3 Tri Jamaludin :  Staf Umum
  4 Chusen Akhmad :  Pantri
  5 Komari Romadhon :  Penjaga Malam / Tukang KebunDitetapkan di   :  KendalPada Tanggal  :  13 Juli 2009Kepala Madrasah,SUKHAMDAN, S.Pd